Diğer

 

Rok

Satrançta bir yarı hamlede iki taşın, yâni şah ve kalenin hareket etmesine izin verilen tek hamle çeşitidir. Rok yapılabilmesi için her iki taşın daha önce hareket etmemiş olması gerekir. Şah, rok yapacağı taraftaki kaleye doğru iki kare gider ve o kale de şahın üzerinden geçerek şahın üzerinden geçtiği karede yer alır.

Bir Piyon, tehdit ettiği bir karenin üzerinden, ilk diziliş durumundan 2 kare ilerleyerek geçen rakip piyonu sanki tek kare ilerlemiş gibi alabilir. Ancak bu hakkını hamle sırası kendine geldiğinde hemen kullanmalıdır yoksa ilerleyen hamlelerde söz konusu rakip piyonu geçerken alma hakkını kaybeder. Buna geçerken alma (en passant) denir.

Notasyon

Satrançta taşların konumlarını ve hamleleri göstermek için genellikle cebirle gösterim kullanılmaktadır. Satranç tahtasında düşey sütunlarda birer harf (a, b, c, d, e, f, g, h) ve yatay sütunlara birer sayı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ) ile gösterilir.

  • F : Fil
  • A : At
  • K : Kale
  • V : Vezir
  • Ş : Şah
 • Hamleler
  • 0-0 : Küçük rok
  • 0-0-0 : Büyük rok
  • × : Taş alma

**+ : Şah**++ : Çifte şah (Bazen mat anlamında da kullanılır)

  • # : Mat
  • = : Terfi

EP: Geçerken alma.

 • Yorumlar
  • ! : Kuvvetli hamle
  • !!: Çok kuvvetli hamle
  • ? : Hatâlı hamle
  • ??: Büyük hatâ
  • ?!: Şüpheli hamle
  • !? : İlginç hamle
  •  : Zorunlu hamle